Πολυετής Εμπειρία - Χρονολόγιο

 • 2000

  Στα πλαίσια μιας πτυχιακής εργασίας αλλά και στη συνέχεια επαγγελματικά αναπτύχθηκε κάτω από το πρόγραμμα VisiDaq ένα σύστημα SCADA για τον έλεγχο μιας μονάδας αφαλάτωσης του 1993 στην ΚΕΥΑ Οίας Θήρας. Έκτος από τον έλεγχο της μονάδας ελέγχθηκαν και το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας, η δεξαμενή ακατέργαστου, καθώς και οι δεξαμενές παραγόμενου ύδατος.

  Τεχνολογίες: απομακρυσμένος έλεγχος Dial UP, Modbus/RTU remote I/O’s & PC, αναπτύσσεται αντίληψη γύρω από την αντικεραυνική προστασία

 • 2004

  Εγκαταστάσεις ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για διασύνδεση υποκαταστημάτων επιχειρήσεων στη Χίο.

  Τεχνολογίες: Wifi εφαρμογές δικτύωσης για μεγάλες αποστάσεις.

 • 2005

  SCADA σε πειραματικές μονάδες αφαλάτωσης και νανοδιϋθισης στο ΤΕΙ Χαλκίδας, για εκπόνηση μετρήσεων και πειραμάτων.

 • 2005

  Τηλεματικός έλεγχος ύδρευσης των Φηρών Θήρας, έλεγχος υδρογεωτρήσεων, αντλιοστασίων και κεντρικών δεξαμενών δημοτικού διαμερίσματος. Σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε επέκταση στα υποσυστήματα υδροδότησης του Καρτεράδου και κατόπιν τροποποίηση για την αλλαγή λειτουργίας της ύδρευσης των Φηρών ώστε να συμπεριληφθεί μονάδα αφαλάτωσης επεξεργασίας υφάλμυρου.

  Τεχνολογίες: Ασύρματα δίκτυα WiFi (τηλεμετρία-αυτοματισμός μεγάλων αποστάσεων), Modbus TCP (ευελιξία), ανάπτυξη δικού μας λογισμικού SCADA (ελευθερία). Εύκολες και γρήγορες επεκτάσεις σε υλικό και λογισμικό. Τηλευποστήριξη και τηλεδιόρθωση βλαβών…

 • 2008

  Τηλεμετρία δέκτη Automatic Identification System και εποπτεία με δικτυακές κάμερες με μέσω ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου 8 χλμ

  Τεχνολογίες: Δοκιμές εξοπλισμού σε ακραίες συνθήκες βουνοκορφής στα 760μ, προστασία από ψύχος, παγετό, ζέστη, κεραυνούς.

 • 2008

  Μελέτες συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων για Δήμους σε νησιά Κυκλάδων (Σαντορίνη-Σύρρο), Δωδεκανήσων (Αστυπάλαια) και Εύβοιας (Νέα Αρτάκη).

 • 2009

  Το σύστημα ελέγχου της παλαιάς μονάδας της ΚΕΥΑ επεκτάθηκε υποτυπωδώς σε τρείς ακόμα μονάδες και μια δεξαμενή.

 • 2009

  Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Φυγοκεντρικού διαχωριστή Ιλύος της μονάδας επεξεργασίας λυμμάτων της ΔΕΥΑ Χίου και πρόβλεψη ενσωμάτωσης στο νέο SCADA της εν λόγω μονάδας

 • 2010

  Τηλεματικός έλεγχος αντλιοστασίων λυμάτων, δεξαμενών, αντλιοστασίων ύδατος στις θέσεις Καλδέρα Φηρών, Έξω Γωνιά, Καμάρι, Πύργος, Μεσσαριά, Ακρωτήρι για τη ΔΕΥΑ Θήρας.

  Τεχνολογίες: Ασύρματα δίκτυα WiFi (τηλεμετρία-αυτοματισμός πολύ μεγάλων αποστάσεων), ανάπτυξη υλικού για την τυποποίηση των πινάκων τηλεμετρίας και την ολοκληρωμένη προστασία των συσκευών, εξελιγμένη αντικεραυνική θωράκιση, ανάπτυξη νέας γενιάς πολυνηματικού λογισμικού SCADA με μεγαλύτερες δυνατότητες απεικόνισης, χειρισμό κατάρρευσης δικτύου επικοινωνιών, ενσωμάτωση τεχνολογιών web και GIS. Η τηλευποστήριξη αποκτά πλήρη τυποποίηση…

 • 2010

  Τηλεματικός έλεγχος τεσσάρων μονάδων αφαλάτωσης, των γεωτρήσεων που τις υδροδοτούν, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων προώθησης παραγόμενου νερού για ΔΕΥΑ Χίου.

  Τεχνολογική εξέλιξη: Αναμεταδότης Wifi που λειτουργεί με Φ/Β

 • 2011

  Τηλεματικός έλεγχος και συνεχείς επεκτάσεις για εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Χίου, αντλιοστάσια, αφαλατώσεις, διϋλιστήρια, ηλεκτροβάνες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, προμελέτες και μελέτες τηλεμετρίας και συνεχίζει μέχρι σήμερα...

 • 2012

  Τηλεματικός έλεγχος δύο μονάδων αφαλάτωσης στη θέση Έξω Γιαλός, δεξαμενών, ακατέργαστου και παραγόμενου νερού, αντλιοστασίου προώθησης και ενδιάμεσου αντλιοστασίου περιοχής Βουρβούλος για τη ΔΕΥΑ Θήρας.

  Τεχνολογική εξέλιξη: Χρήση VPN

 • 2014

  Το σύστημα ελέγχου της ΚΕΥΑ Οίας, πλέον ΔΕΥΑ Θήρας αρχικής εγκατάστασης έτους 2000, αντικαταστάθηκε με την νέα του εκδοχή υλικού λογισμικού για πέντε μονάδες αφαλάτωσης, δεξαμενές, παροχές κλάδων δικτύου κλπ...

  Τεχνολογική εξέλιξη: Αναβαθμίσεις του λογισμικού SCADA και ενσωμάτωση λειτουργιών λογισμικού PLC.

 • 2014

  Τηλεματικός έλεγχος των αντλιοστασίων λυμάτων Εμπορείου Θήρας.

  Τεχνολογική εξέλιξη: Χρήση DC-UPS αντί για AC-UPS μέσα στους πίνακες για μεγαλύτερη αυτονομία και ευκολότερη αλλαγή μπαταριών.

 • 2014

  Τηλεματικός έλεγχος των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Αστυπάλαιας.

 • 2014

  Εφαρμογή της λύσης SCADA σαν σύστημα συναγερμού-καταγραφικού καμερών-πυρασφάλειαςαυτοματισμού κτηρίου.

  Τεχνολογική εξέλιξη: Ενισχύονται οι τεχνολογίες Web της εφαρμογής, αναπτύσσονται νέες διαδικασίες αδιάλειπτης λειτουργίας και ενσωματώνεται λειτουργία καταγραφικού εικόνας από κάμερες.

 • 2015

  Εφαρμογή της λύσης σαν σύστημα παρουσίασης παραγωγής φωτοβολταϊκού για εκπαιδευτικούς λόγους στο «Σπίτι της Μαρίας» του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος.

  Τεχνολογική εξέλιξη: Αναπτύσσονται νέες τεχνικές απεικόνισης του περιβάλλοντος για λειτουργία σαν digital signage.

 • 2016

  Επέκταση στο ταχυδιϋλιστήριο-αντλιοστάσιο του Δήμου Αστυπάλαιας.

 • 2017

  Αυτόματη υδροδότηση Πιτυούς Χίου. Πλήρωση της δεξαμενής από πηγάδια ή ταχυδιϋλιστήριο και προγραμματισμένος κύκλος υδροδότησης του οικισμού για εξοικονόμιση νερού, για τη ΔΕΥΑ Χίου

  Τεχνολογική εξέλιξη: Χρήση ασύρματου δικτύου WiFi για τον έλεγχο της υδροδότησης στην περιοχή και σύνδεση 4G VPN για την απομακρυσμένη εποπτεία και διαχείρηση.

 • 2018

  Τηλεμετρία σε δεκατρία αντλιοστάσια λυμάτων στην Οία για τη ΔΕΥΑ Θήρας, με χρήση υποδομών του 2014 και επεκτάσεις με ασύρματο δίκτυο WiFi και 4G VPN.

 • 2018

  Δοκιμαστική λειτουργία συστήματος αναγνώρισης εικόνας σε πραγματικό χρόνο από τις ενδεχόμενες κάμερες.

 • 2019

  Έλεγχος πλήρωσης κεντρικών δεξαμενών Οίας και Φοινικιάς μέσω ελέγχου του αντλιοστασίου προώθησης και ηλεκτροβάνας πλήρωσης, για τη ΔΕΥΑ Θήρας

 • 2019

  Ανακατασκευή και λειτουργία ταχυδιϋλιστήριου Καρυών Χιου με πλήρεις δυνατότητες τηλεμετρίας και τηλεχειρισμών σε όλο τον εξοπλισμό, καθώς και έλεγχο της δεξαμενής παραγόμενου και του αντλιοστασίου προώθησης νερού.

 • 2019

  Κατασκευή οικιακής μονάδας αντίστροφης ώσμωσης και σύστημα SCADA που μετρά τις παραμέτρους λειτουργίας και προβλέπει την παραγωγή (ποιοτικά και ποσοτικά) και την απόρριψη της μονάδας βάσει μοντέλου. Απόκλιση των μετρούμενων τιμών από τις προβλέψεις του μοντέλου επισημαίνει τυχόν κακή ρύθμιση της μονάδας ή ενδεχόμενες ανάγκες συντήρησης.

 • 2020

  Νέο υποσύστημα webserver για το λογισμικό SCADA και για την παρούσα ιστοσελίδα.