• ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΟ SCADA

  Βρίσκεστε 4 βήματα μακρυά από τον τρόπο που βλέπετε και διαχειρίζεστε τις διαδικασίες σας

 • 1. ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ

  Αλλάξτε τον τρόπο που διαβάζετε το περιβάλλον: Από περιοδικές μετρήσεις από ανθρώπους μεταβείτε σε συνεχή μηχανοποιημένη επίβλεψη. Στο βήμα αυτό πρέπει να εγκαταστήσετε αισθητήρες και μετρητές ικανούς να διαβαστούν από μηχανές.

 • 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Προσθέστε υλικό τηλεμετρίας-τηλεελέγχου-αυτοματισμών (πιθανά διασπαρμένο) για να διαβάζετε τους νέους σας αισθητήρες, μετατροπείς σημάτων, να δώσετε εντολές υπό τη μορφή δεδομένων δικτύου και να συνλειτουργήσετε ή να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα αυτοματισμό.

 • 3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Εγκαταστήστε φιλικές προς τις μηχανές ενσύρματες ή ενσύρματες λύσεις επικοινωνιών. Θα αποφύγετε έτσι τις μετακινήσεις προσωπικού για επίβλεψη και την περιοδική ανθρώπινη επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου.

 • 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

  Εγκαταστήστε πληροφοριακό σύστημα και λογισμικό SCADA σε επιλεγμένα σημεία για να περέχει περιβάλλον διεπαφής Ανθρώπου-Μηχανής για χειρισμούς, καταγραφή δεδομένων, προγραμματιζόμενη λογική για σενάρια λειτουργίας, έγκαιρη ειδοποίηση κλπ.

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA

  Αλλάζοντας τις διαδικασίες σας σε έλεγχο με SCADA, θα επιτρέψει συνεχή επίβλεψη και έλεγχο στις διαδικασίες σας. Ανθρώπινη παρέμβαση αν απαιτηθεί θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από το/τα κέντρα ελέγχου αλλά και από οποιοδήποτε σημείο με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Πνευματικά δικαιώματα περιεχομένων της ιστοσελίδας

Το έγγραφο αυτό ανανεώθηκε για τελευταία φορά στις 22/02/2008.

 • Πνευματικά δικαιώματα των δικών μας περιεχομένων
 •  Ότι υπάρχει στο site και έχει δημιουργηθεί από εμάς ή μας έχει παραχωρηθεί από τρίτους είναι σαφές ότι αποτελεί δική μας πνευματική ιδιοκτησία άμεσα ή έμμεσα. Τα δικαιώματα χρήσης του υλικού μας από άλλους ορίζονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνοπτικά απαγορεύεται η χρήση του υλικού χωρίς την άδεια του <<πνευματικού>> ιδιοκτήτη.
 • Πνευματικά δικαιώματα τρίτων
 • Υλικό που μας έχει παραχωρηθεί από τρίτους φέρει τα πνευματικά δικαιώματα των τρίτων και χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε.
 • Για το υλικό που έχει εισαχθεί από χρήστες του site, ο χρήστης υποχρεούται να παραχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού του σε εμάς, για το σκοπό για τον οποίο τα εισάγει. Εμείς δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ο χρήστης είναι ιδιοκτήτης του περιεχομένου που εισάγει και κάθε παραβίαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας από τέτοια συναλλαγή με το site βαρύνει τον χρήστη που εισάγει το περιεχόμενο.
 • H ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και συντηρείται στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) My Web Pages Starter Kit το οποίο τελεί υπό Microsoft Public License. Το συγκεκριμένο πακέτο (MWPSK) είναι ένα εξαιρετικό content management system για ASP.NET με εκπληκτικές δυνατότητες για μικρού και μεσαίου μεγέθους ιστοσελίδες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε. Όμως για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα αναπτύχθηκαν επιπλέον λειτουργίες, συστήματα και διορθώσεις στον κώδικα από τον Παππά Νικ. Μιχαήλ.
 • Τα πνευματικά δικαιώματα του κώδικα του site, όπως αυτός συντάχθηκε από την αρχή από τον κ. Παππά Μιχαήλ του Νικολάου, ανήκουν στον κ. Παππά Μιχαήλ του Νικολάου ο οποίος έχει παραχωρήσει δικαιώματα εκτέλεσης του κώδικα στην εταιρία-ιδιοκτήτη του site για ένα και µόνο εξυπηρετητή στο Internet και για τη συγκεκριµένη εφαρµογή, όπως αυτή έχει πραγµατοποιηθεί.
  Καμία χρήση κοµµατιών κώδικα της ιστοσελίδας ή αλλαγή του δεν επιτρέπεται για τη δηµιουργία άλλης εφαρµογής ή ιστοσελίδας ή για αποκόµιση γνώσης και εµπειρίας µε σκοπό το κέρδος χωρίς την έγγραφη άδεια του κ. Παππά.
 • Ο κ. Παππάς διατηρεί δικαιώµατα παρέµβασης στον κώδικα της ιστοσελίδας και σε δεδοµένα που τον αφορούν, µε σκοπό τον έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών, τη διακρίβωση της ορθότητας των ιστοσελίδων, τη βελτίωση και τον στατιστικό έλεγχο. Ο κ. Παππάς δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε παράνοµη ή ανήθικη πράξη εκτελεστεί µε τη χρήση του κώδικά της ιστοσελίδας.
 •  Πώς να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενα του site;

    Ότι υλικό υπάρχει στο site και αποτελεί δική μας πνευματική ιδιοκτησία, είναι διαπραγματεύσιμο ως προς την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης. Για να διαπραγματευτείτε την παραχώρηση του υλικού που θέλετε επικοινωνήστε μαζί μας.

Copyright 2013, Παππάς Μιχαήλ, Δήλωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων