• ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΟ SCADA

  Βρίσκεστε 4 βήματα μακρυά από τον τρόπο που βλέπετε και διαχειρίζεστε τις διαδικασίες σας

 • 1. ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ

  Αλλάξτε τον τρόπο που διαβάζετε το περιβάλλον: Από περιοδικές μετρήσεις από ανθρώπους μεταβείτε σε συνεχή μηχανοποιημένη επίβλεψη. Στο βήμα αυτό πρέπει να εγκαταστήσετε αισθητήρες και μετρητές ικανούς να διαβαστούν από μηχανές.

 • 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Προσθέστε υλικό τηλεμετρίας-τηλεελέγχου-αυτοματισμών (πιθανά διασπαρμένο) για να διαβάζετε τους νέους σας αισθητήρες, μετατροπείς σημάτων, να δώσετε εντολές υπό τη μορφή δεδομένων δικτύου και να συνλειτουργήσετε ή να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα αυτοματισμό.

 • 3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Εγκαταστήστε φιλικές προς τις μηχανές ενσύρματες ή ενσύρματες λύσεις επικοινωνιών. Θα αποφύγετε έτσι τις μετακινήσεις προσωπικού για επίβλεψη και την περιοδική ανθρώπινη επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου.

 • 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

  Εγκαταστήστε πληροφοριακό σύστημα και λογισμικό SCADA σε επιλεγμένα σημεία για να περέχει περιβάλλον διεπαφής Ανθρώπου-Μηχανής για χειρισμούς, καταγραφή δεδομένων, προγραμματιζόμενη λογική για σενάρια λειτουργίας, έγκαιρη ειδοποίηση κλπ.

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA

  Αλλάζοντας τις διαδικασίες σας σε έλεγχο με SCADA, θα επιτρέψει συνεχή επίβλεψη και έλεγχο στις διαδικασίες σας. Ανθρώπινη παρέμβαση αν απαιτηθεί θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από το/τα κέντρα ελέγχου αλλά και από οποιοδήποτε σημείο με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Λίγα λόγια για τη λύση SCADA που παρέχεται.

Η λύση που παρέχεται συνδυάζει με επιτυχημένο τρόπο νέες χαμηλού κόστους τεχνολογίες για την πλήρη ή τη μερική απομακρυσμένη λειτουργία εγκαταστάσεων με τηλεματικούς ή αυτόματους χειρισμούς. Η λύση αποτελείται από την αλυσίδα Αισθητήρας-Μονάδα τηλεμετρίας-Δίκτυο δεδομένων-Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Εφαρμογή SCADA. Γύρω από αυτή την αλυσίδα υπάρχουν τα συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας και προστασίας των συσκευών. Είναι χαρακτηριστικό ότι από όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούνται στο σύστημα την μεγαλύτερη κατά μέσο όρο τιμή μονάδας την παρουσιάζουν οι αισθητήρες και κατόπιν τα συστήματα προστασίας σε σχέση με τις τιμές όλων των άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται. Η λύση παραμετροποιείται με προμελέτη και μελέτη ή επιτόπου μετρήσεις και μελέτη εφαρμογής, κοστολογείται και εγκαθίσταται σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς σοβαρές διακοπές η παρεμβάσεις σε συστήματα που βρίσκονται σε λειτουργία.
Η επήρεια αυτοματισμών και τηλεματικής σε συστήματα αφαλατώσεων, ύδρευσης και αποχέτευσης ξεκινά από το έτος 2000 και η ανάπτυξη των προϊόντων μας στηρίζεται στην εμπειρία που αποκομίζουμε καθημερινά από τις εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν ή σχεδιάζονται.

Η αλυσίδα λειτουργίας του συστήματος

Αισθητήρες

Οι αισθητήρες παράγουν ηλεκτρικά σήματα μέσα στην κλίμακα των 0-20mA ή 0-10V ως γραμμική συνήθως απόκριση του φυσικού μεγέθους που καλούνται να μετρήσουν. Οι αισθητήρες μπορεί να είναι πρόσθετοι σε ένα σύστημα με μικρές μετατροπές ή να είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιούνται σε υπάρχον αυτοματισμό. Για παράδειγμα ένας υπάρχον αισθητήρας που εξάγει ρεύμα προς ένα PLC μπορεί εύκολα και ταυτόχρονα να συνδεθεί σε σειρά με μια μονάδα τηλεμετρίας. Στην περίπτωση που κάποιοι από τους υπάρχοντες αισθητήρες δεν είναι ικανοί να συνεργαστούν ταυτόχρονα με PLC και μονάδα τηλεμετρίας ή εξάγουν σήμα σε διαφορετική κλίμακα από αυτή που μπορεί να μετρηθεί υπάρχουν συσκευές μετατροπής της κλίμακας των σημάτων τους. Ωστόσο όποια και να είναι η τελική λύση οι αισθητήρες δίνουν τα σήματά τους σε μονάδες τηλεμετρίας.
 

Τηλεμετρία (συσκευές)

Οι μονάδες τηλεμετρίας που χρησιμοποιούμε είναι συσκευές με εισόδους (0-10V και 0-20mA) και εξόδους ικανές να διεγείρουν μικρορελέ. Παρέχουν τις μετρούμενες πληροφορίες ή δέχονται εντολές μέσω δικτύου TCP/IP. Έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν αυτόνομα ή και υπό τις εντολές της εφαρμογής. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να ανιχνευθεί πότε χάνεται ο κεντρικός έλεγχος και να προχωρούν σε προκαθορισμένη διαδικασία. Οι μονάδες μπορούν να προγραμματιστούν να ανταλλάσουν πληροφορίες μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν μέσω δικτύου ανεξάρτητα από τη λειτουργία του SCADA. Δηλαδή μπορούν να υποκαταστήσουν ακόμα και ολόκληρο το σύστημα αυτόματου ελέγχου (PLC ή Conventional Automation) ή να δουλέψουν παράλληλα με αυτό συμπληρώνοντάς το. Το σύστημα που συνδέει τις μονάδες με τους αισθητήρες και το δίκτυο έχει σχεδιαστεί για αδιάλειπτη λειτουργία, αντοχή σε κεραυνικά πλήγματα, τηλεδιάγνωση, εύκολη συντήρηση, και αντικατάσταση.
Ο λόγος που χρησιμοποιούνται οι μονάδες τηλεμετρίας σε συστήματα που ήδη υπάρχει PLC με δυνατότητες SCADA είναι το χαμηλό κόστος όλης της λύσης σε σχέση με την αγορά λογισμικού SCADA του PLC και συστημάτων επέκτασης του PLC για να υποστηρίξει σύστημα SCADA. Επιπλέον οι μονάδες τηλεμετρίας μπορούν να σταθούν επάξια σαν αντικαταστάτες του PLC σε περίπτωση βλάβης του.
 

Τηλεμετρία (δίκτυο)

Το δίκτυο στο οποίο λειτουργεί το σύστημα είναι συνήθως δίκτυο δεδομένων υψηλών ταχυτήτων, ωστόσο η λύση μπορεί να δουλέψει και με χρήση δημόσιων δικτύων χαμηλότερων ταχυτήτων. Τα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων παρέχουν τη δυνατότητα εποπτικού ελέγχου με δικτυακές κάμερες. Το δίκτυο δεδομένων μπορεί να είναι δημιουργηθεί με:
 1. Καλώδιο Ethernet για μικρές αποστάσεις.
 2. Οπτική ίνα για μεγαλύτερες αν είναι οικονομικά εφικτό.
 3. Χαμηλού κόστους ασύρματο δίκτυο WiFi / WiMax για εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις, αρκεί να υπάρχουν σημεία με οπτική επαφή. Προτιμάται από την εταιρία μας που διαθέτει πολυετή εμπειρία και λειτουργεί αδιάλειπτα χωρίς πάγια έξοδα.
 4. Πάνω από δημόσια δίκτυα GSM internet ή VPN ή ADSL internet ή Hellas Sat αν δεν πρόκειται για σημεία υψηλής σημασίας στη διαδικασία (λόγω της αστάθειας αυτών των δικτύων). Τα δημόσια δίκτυα ανεβάζουν τα λειτουργικά κόστη με πάγιες δαπάνες προς τους παρόχους.

Λογισμικό SCADA

Η εφαρμογή SCADA με τίτλο WWLess, είναι ένα συμπαγές λογισμικό γραμμένο σε vb.net 2008 (Microsoft Dot Net Framework 3.5 SP1) με τα δεδομένα να αποθηκεύονται και να διακινούνται από τον Microsoft SQL Server 2008. Αλληλεπιδρά με τις μονάδες τηλεμετρίας και ελέγχει τη διαδικασία απεικονίζοντας την εποπτικά στην οθόνη ενός υπολογιστή, ενώ παράλληλα καταγράφει μια σειρά από συμβάντα και ειδοποιεί το χρήστη. Πρόκειται για μια εφαρμογή που:
1.      Ομαδοποιεί τα σήματα σε γεωγραφικές θέσεις με δυνατότητα απεικόνισης σε γεω-πληροφοριακό σύστημα.
2.      Ομαδοποιεί τα σήματα σε εγκαταστάσεις για απεικόνιση όλων των σημάτων ενός υποσυστήματος σε ένα πλαίσιο ώστε να γίνεται αντιληπτή η σωστή ή μη λειτουργία κάθε συστήματος με μια ματιά
3.      Παραμετροποιείται μέσω απλής συμπλήρωσης τιμών σε πίνακες, με δυνατότητα εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας (πχ. Παραμετροποίηση για πλήρη αυτόματο έλεγχο ή μόνο για απεικόνιση και χειροκίνητο έλεγχο ή μικτή λειτουργία)
4.      Ελέγχει την ορθότητα του δικτύου που συνδέει τις μονάδες τηλεμετρίας
5.      Επικοινωνεί με τις μονάδες τηλεμετρίας μέσω TCP/IP και διαβάζει τα σήματα στις εισόδους ή αποστέλλει εντολές στις εξόδους ελέγχοντας για την εκτέλεση τους.
6.      Μετατρέπει τα μετρούμενα ηλεκτρικά μεγέθη σε φυσικά μεγέθη μέσω καθορισμένων συναρτήσεων μετατροπής και παραμέτρων
7.      Συγκρίνει τις τιμές με προκαθορισμένα όρια ή μέσω συναρτήσεων σύνθετων συγκρίσεων. Παράγει ενέργειες με ή χωρίς χρονοκαθυστέρηση και καθορίζει χρωματικές αλλαγές στο περιβάλλον βάσει των ορίων
8.      Απεικονίζει σε γραφικό περιβάλλον τα σήματα με φιλικά εικονίδια, ενδείξεις, χρώματα κατάστασης και υπέρβασης ορίων
9.      Επιτρέπει αλληλεπίδραση με το χρήστη για χειρισμούς ακόμα και κατά την αυτόματη λειτουργία
10. Παρέχει πλήρη καταγραφή σημάτων σε περιοδική βάση ή καταγραφή συγκεκριμένων ή όλων των σημάτων κατά την εμφάνιση κάποιου συμβάντος.
11. Παρέχει εργαλεία ανάλυσης των καταγραφών και δημιουργία γραφημάτων.
12. Παρέχει εργαλεία αυτοδιάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων μέσω αναβαθμίσεων online.
13. Παρέχει μια σειρά μεθόδων ειδοποίησης προσωπικού κατά την εμφάνιση συμβάντων (τηλέφωνο, sms, email, live messenger-στη νέα έκδοση)
14. Παρέχει δικλείδες ειδοποίησης του προσωπικού για κλείσιμο του προγράμματος ή και του υπολογιστή ακόμα και κατά την εμφάνιση διακοπών ρεύματος.
15. Είναι γρήγορη και πολυνηματική εφαρμογή σχεδιασμένη να προχωρά τη διαδικασία χωρίς να καταρρέει ή να κολλάει σε δυσλειτουργίες αισθητήρων ή σημάτων. Επεξεργάζεται ταυτόχρονα πολλά τμήματα της διαδικασίας όχι σειριακά.
16. Παρέχει δυνατότητα αυτοματοποιημένης μεταβίβασης του ελέγχου σε δεύτερο υπολογιστή σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του πρώτου και μάλιστα σε οποιοδήποτε σημείο του δικτύου του SCADA κι αν βρίσκεται ο δεύτερος (στη νέα έκδοση).
17. Διανυσματικό περιβάλλον WPF που παρέχει πλούσια επήρεια χρήσης κινούμενα εικονίδια, ημιδιαφανή τμήματα, τρισδιάστατες απεικονίσεις κλπ. (στη νέα έκδοση).
18. Παρέχεται η δυνατότητα light view only απεικόνισης πληροφοριών σε ιστοσελίδες ή άλλα λογισμικά όπως το Google Earth, Google Maps, Virtual Earth για ενημέρωση του κοινού σε θέματα ποιότητας του παρεχόμενου προϊόντος από τη διαδικασία που εποπτεύεται από το SCADA. (στη νέα έκδοση).
19. Παρέχεται ασφαλής απομακρυσμένη διαχείριση του υπολογιστή που τρέχει την εφαρμογή μέσω διαδικτύου για απομακρυσμένο χειρισμό από οποιοδήποτε σημείο ή συσκευή διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 

Εγκαταστάσεις σε λειτουργία και μελέτες

 1. SCADA και τηλεματικός χειρισμός μονάδας αφαλάτωσης στην ΟΙΑ – Θήρας από το 2000.
 2. Εγκαταστάσεις ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για διασύνδεση υποκαταστημάτων επιχειρήσεων στη Χίο από το 2004
 3. Πειραματικές μονάδες αφαλατώσεων και νανοδιήθησης ΤΕΙ Χαλκίδας από το 2005.
 4. Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδάτινων πόρων μέσω ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου στα Φηρά – Θήρας από το 2007.
 5. Τηλεμετρία δέκτη Automatic Identification System και εποπτεία με δικτυακές κάμερες με μέσω ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου 8 χλμ - Χίος από το 2008
 6. Μελέτες συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων για Δήμους σε νησιά Κυκλάδων (Σαντορίνη-Σύρρο), Δωδεκανήσων (Αστυπάλαια) και Εύβοιας (Νέα Αρτάκη).
 7. Επέκταση των συστημάτων του SCADA της μονάδας αφαλάτωσης της KEYA Θήρας, που είχε δημιουργηθεί το 2000 σε σήματα από τις τρείς νέες μονάδες για τηλεματικό έλεγχο της κατάστασής τους (2009).
 8. Μελέτες τηλεματικής διαχείρισης δικτύων ύδρευσης με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και την ελαχιστοποίηση-αντιμετώπιση διαρροών για τη ΔΕΥΑ Χίου, το Δήμο Αγ. Μηνά και τη ΔΕΥΑ Καμποχώρων του νομού Χίου (2009).
 9. Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Φυγοκεντρικού διαχωριστή Ιλύος της μονάδας επεξεργασίας λυμμάτων της ΔΕΥΑ Χίου και πρόβλεψη ενσωμάτωσης στο νέο SCADA της εν λόγω μονάδας (2009).
 10. Αντικατάσταση-αναβάθμιση απαρχαιωμένων συστημάτων αυτοματισμού, τηλεμετρίας, τηλεελέχου και SCADA σε αντλιοστάσια λυμμάτων της ΔΕΥΑ Χίου (2010).
 11. Επέκταση του Ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υδάτινων πόρων μέσω ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου των Φηρών της ΔΕΥΑ Θήρας σε μονάδα αφαλάτωσης και αντλιοστάσιο-δεξαμενή- γεώτρηση Καρτεράδου (2010).
 12. Επέκταση του ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου της ΔΕΥΑ Χίου στις περιοχές Μηλιγκάς-Θόλος-Λαγκάδα-Δελφίνι για κάλυψη εγκαταστάσεων Αφαλατώσεων Θόλους και Υδρομάστευσης Δελφινιού (2010).
 13. Εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου και συστήματος αυτοματισμού και τηλεμετρίας για τη ΔΕΥΑ Χίου, εκ μέρους της εταιρίας ΤΕΜΑΚ για τον απομακρυσμένο έλεγχο των τριών παλαιών αφαλατώσεων υφάλμυρου της ΔΕΥΑ Χίου, της νέας μονάδας (ΤΕΜΑΚ) αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, των τεσσάρων γεωτρήσεων τροφοδοσίας υφάλμυρου νερού, του αντλητικού συστήματος της υδρομάστευσης Θόλους που τροφοδοτεί με υφάλμυρο νερό, των δεξαμενών θαλασσινού, υφάλμυρου και καθαρού νερού των αφαλατώσεων, του αντλιοστασίου καθαρού νερού, του αντλητικού συγκροτήματος της υδρομάστευσης Δελφινιού και των δύο γεωτρήσεων Δελφινιού. Εκπόνηση λογισμικού SCADA για επίβλεψη και έλεγχο (2010).
 14. Κατασκευή ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου ανάμεσα στις εγκαταστάσεις -Αίπος, Δασκαλόπετρα, Αφανής Ναύτης, Σπάσμα, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ομηρούπολης- και αναβάθμιση του συστήματος τηλεμετρίας και αυτοματισμού για τα αντλιοστάσια λυμάτων Δασκαλόπετρα, Αφανής Ναύτης, Σπάσμα και εκπόνηση λογισμικού SCADA (2010). 
Copyright 2013, Παππάς Μιχαήλ, Δήλωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων