• ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΟ SCADA

  Βρίσκεστε 4 βήματα μακρυά από τον τρόπο που βλέπετε και διαχειρίζεστε τις διαδικασίες σας

 • 1. ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ

  Αλλάξτε τον τρόπο που διαβάζετε το περιβάλλον: Από περιοδικές μετρήσεις από ανθρώπους μεταβείτε σε συνεχή μηχανοποιημένη επίβλεψη. Στο βήμα αυτό πρέπει να εγκαταστήσετε αισθητήρες και μετρητές ικανούς να διαβαστούν από μηχανές.

 • 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Προσθέστε υλικό τηλεμετρίας-τηλεελέγχου-αυτοματισμών (πιθανά διασπαρμένο) για να διαβάζετε τους νέους σας αισθητήρες, μετατροπείς σημάτων, να δώσετε εντολές υπό τη μορφή δεδομένων δικτύου και να συνλειτουργήσετε ή να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα αυτοματισμό.

 • 3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Εγκαταστήστε φιλικές προς τις μηχανές ενσύρματες ή ενσύρματες λύσεις επικοινωνιών. Θα αποφύγετε έτσι τις μετακινήσεις προσωπικού για επίβλεψη και την περιοδική ανθρώπινη επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου.

 • 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

  Εγκαταστήστε πληροφοριακό σύστημα και λογισμικό SCADA σε επιλεγμένα σημεία για να περέχει περιβάλλον διεπαφής Ανθρώπου-Μηχανής για χειρισμούς, καταγραφή δεδομένων, προγραμματιζόμενη λογική για σενάρια λειτουργίας, έγκαιρη ειδοποίηση κλπ.

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA

  Αλλάζοντας τις διαδικασίες σας σε έλεγχο με SCADA, θα επιτρέψει συνεχή επίβλεψη και έλεγχο στις διαδικασίες σας. Ανθρώπινη παρέμβαση αν απαιτηθεί θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από το/τα κέντρα ελέγχου αλλά και από οποιοδήποτε σημείο με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η πειραματική μονάδα νανοδιήθισης που εγκαταστάθηκε στο ΤΕΙ Χαλκίδας είχε σκοπό την διερεύνηση της δυνατότητας επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης υδάτινων βιομηχανικών αποβλήτων με μεθόδους φωτοκατάλυσης και νανοδιήθησης. Μια μονάδα νανοδιήθισης σχεδιαστικά μοιάζει αρκετά με μια μονάδα αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης. Η εμπειρία της ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου και διαχείρισης παραγωγής σε συστήματα αφαλατώσεων οδήγησε στην άμεση εγκατάσταση ενός συστήματος SCADA για τον αυτόματο έλεγχο και την καταγραφή μετρήσεων ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση των πειραμάτων.

  Πέραν των γνωστών χρήσεων της νανοδιήθησης σε αφαίρεση από το νερό βαρέων μετάλλων και βιολογικού υλικού (biofouling που δημιουργεί προβλήματα στις μονάδες αντίστροφης όσμωσης), τα πειράματα της ομάδας απέδειξαν ότι αφαιρεί ικανοποιητικά χημικά που χρησιμοποιούνται στην βαφή υφασμάτων και αποχρωματίζει τα βιομηχανικά λύματα που προκύπτουν από τη βαφή παράγοντας νερό που μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

 Η μονάδα αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
 1. Τη δεξαμενή λύματος που περιέχει τα λύματα τα οποία επεξεργάζεται η μονάδα. Αφού τα επεξεργαστεί, το προϊόν και το συμπυκνωμένο διάλυμα επιστέφουν ξανά στη δεξαμενή.
 2. Το λύμα οδηγείται σε μια αντλία χαμηλής πίεσης της οποίας ο κινητήρας οδηγείται από αυτόματο σύστημα inverter για ρύθμιση στροφών ώστε να κρατά σταθερή πίεση ή ροή. Για να κρατά κάποιο μέγεθος σταθερό η αντλία συνδέεται με τον ανάλογο αισθητήρα (πίεσης ή ροής). Μέσω του τηλεχειριστηρίου που διαθέτει ή του λογισμικού που παρέχεται από την Grundfos μπορούμε να ρυθμίσουμε τα επιθυμητά επίπεδα πίεσης ή ροής, το χρόνο απόκρισης σε αλλαγές καθώς και να πάρουμε πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρικά μεγέθη όπως η κατανάλωση ρεύματος της αντλίας.
 3. Κατόπιν το λύμα προχωρά στα πρώτα φίλτρα για παρακράτηση των μεγάλων σωματιδίων. Υπάρχει επίσης και υδραυλική διάταξη bypass με δύο βαλβίδες ώστε αν το επιθυμούμε το λύμα ή μέρος του να επιστρέφει απευθείας στη δεξαμενή χωρίς να περνάει από τα φίλτρα.
 4. Ακολουθεί η μεμβράνη νανοδιήθισης η οποία καθαρίζει το λύμα και μας παρέχει εξόδους καθαρού νερού και συμπυκνωμένου λύματος για απόρριψη. Στις δύο εξόδους υπάρχουν αντίστοιχες βαλβίδες με τις οποίες μπορούμε να μεταβάλουμε την πίεση και τη ροή της κάθε εξόδου για πειραματικούς λόγους.
Σε αρκετά σημεία υπάρχουν βάνες για να μπορούμε να πάρουμε δείγματα υλικού για ανάλυση, ενώ σε άλλα υπάρχουν μετρητικές διατάξεις αισθητήρων-οργάνων, για να μπορούμε να πάρουμε μετρήσεις μεγεθών όπως: θερμοκρασία, πίεση, ροή, αγωγιμότητα, είτε από τα όργανα ή από το πρόγραμμα στον Η/Υ.


Silverlight έκδοση Rss
Copyright 2013, Παππάς Μιχαήλ, Δήλωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων